หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 


นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 081-7854154
 


นายประเสริฐ เวลาดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 089-5623856


นายพอ รุ่งเรือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 081-0452561
 


นายเอกลักษณ์ แก่นลืม
เรขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 082-160-8019