หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 


นายสมบัติ จิตพินิจ
นายก อบต.นิคมพัฒนา
โทร : 081-7854154
 


นายประเสริฐ เวลาดี
รองนายก อบต.นิคมพัฒนา
โทร : 089-5623856


นายบัว อินไช
รองนายก อบต.นิคมพัฒนา
โทร : 084-3806237
 


นางสาวิตรี สารีนาค
เลขานุการ
โทร : 065-4585099