หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 


นายสมบัติ จิตพินิจ
นายก อบต.นิคมพัฒนา
 


นายประเสริฐ เวลาดี
รองนายก อบต.นิคมพัฒนา


นายบัว อินไช
รองนายก อบต.นิคมพัฒนา
 


นางสาวิตรี สารีนาค
เลขานุการ