หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางระกำ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบางระกำ ตามทางหลวงชนบท ถนนสายนิคมฯ - หนองตูม โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำ เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร และมีเขตติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนามีเนื้อที่ประมาณ 53,125 ไร่ หรือ 85 ตารางกิโลเมตร
 
 

ประชากรรวมทั้งสิ้น 8,069 คน

ชาย 3,898 คน คิดเป็นร้อยละ 48.31

หญิง 4,171 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 94.93 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนครัวเรือน 2,952 ครัวเรือน
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบึงทับแรด อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
 

รวงข้าว หมายถึง อาชีพหลักของประชาชนในตำบล
ดอกมะลิ หมายถึง อาชีพเสริมของประชาชนในตำบล หลังจากการทำนา
จับมือ หมายถึง ความสมัครสมานสามัคคีของคนในตำบล
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แยกออกจากการปกครองจากตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี พ.ศ.2539 มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 13 หมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เข้าดำเนินการปฏิรูปที่ดินทำกินให้เเกษตรกร โดยจัดเป็นผังจำนวน 15 ผัง เพื่อให้ราษฏรเข้าอาศัยทำกิน หรือราษฏรเรียกกันว่า จัดรูปที่ดินตามแบบนิคมเพื่อให้ราษฏรเข้าทำกิน จึงเรียกกันติดปากว่าบ้านในเขตนิคม ต่อมาพอจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อว่า ตำบลนิคมพัฒนา
 
 
 
 
สภาพภูมิประเทศ ตำบลนิคมพัฒนามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ลักษณะของดินเป็นดินปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีลำคลองที่สำคัญ คือ คลองกรุงกรัก และคลองท่าโกรก แต่ในฤดูแล้งลำคลองต่างๆ ในตำบลนิคมพัฒนาจะแห้งขอด ไม่มีน้ำที่จะทำการเกษตร เนื่องจากฝนไม่ตก ถึงแม้จะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้
 
 
สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
 
 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลนิคมพัฒนา ประกอบอาชีพ ทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านทุ่งอ้ายโห้ 438 450 888 458  
2   บ้านใหม่เจริญผล 315 331 646 270
  3   บ้านใหม่เจริญธรรม 486 505 991 323  
4   บ้านคลองน้ำเย็น 296 301 597 185
  5   บ้านนิคมพัฒนา 295 289 584 276  
6   บ้านป่าสัก 168 211 379 157
  7   บ้านท่ามะเกลือ 226 280 506 154  
8   บ้านทุ่งใหญ่ 403 442 845 249
  9   บ้านพรสวรรค์ 293 294 587 190  
10   บ้านหนองบัวนา 381 453 834 266
  11   บ้านศรีนครินทร์ 247 249 496 174  
12   บ้านบ่อไทรงาม 181 181 362 113
  13   บ้านเจริญผลพัฒนา 169 185 354 137  
    รวม 3,898 4,171 8,069 2,952
 
** ข้อมูล ณ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 **