องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
  • 1.)
    ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. นิคมพัฒนา)
  • 2.)
    สลิปการโอน
    โอนเข้า ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 6240012548 ชื่อ อบต.นิคมพัฒนา