หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อชุดดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox cp 305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-4200 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงตามระยะ 200,500 กิโลเมตร รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 4534 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12