หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. (สายบ้านนายบาง ทิพยศร) หมู่ ๒ บ้านใหม่เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคลองบ่อไทรงาม ตอนที่ ๒ หมู่ ๑๒ บ้านบ่อไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]จ้างขุดลอกคลองบ่อไทรงาม ตอนที่ ๒ หมู่ ๑๒ บ้านบ่อไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. (สายทุ่งโปร่ง - ทุ่งใหญ่) ตอนที่ ๕ หมู่ ๕ บ้านนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. (สายบ้านนางอำนวย อ่ำกร่าง) หมู่ ๖ บ้านป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. (สายบ้านนางฐิตามนทร์ ชัยดี - นานายร่วม คำแหงรส) หมู่ ๙ บ้านพรสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. (สายบ้านนายบาง ทิพยศร) หมู่ ๒ บ้านใหม่เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68