หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ เหล็ก เก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า - บ่าย) สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 คัน ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40