หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรัง (สายป่าแวก) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง (สายคลองธรรมชาติประตูระบายน้ำ ม.๔ - นานายสมจิตร ปั้นท่าโพธิ์) ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรัง (สายป่าแวก) หมู่ที่ ๖ บ้านป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรดินลูกรัง (สายคันคลองผังเรียงราย) หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่เจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณผัง ๒, ผัง ๑๘ ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๑๒ บ้านบ่อไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]

   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 80