หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ้ายโห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนางเทียน พลกล้า - คลองกรุงกรัก) หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๑๒ บ้านบ่อไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณผัง ๒, ผัง ๑๘ ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีนครินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (สายบ้านนางเทียน พลกล้า - คลองกรุงกรัก) หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งอ้ายโห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 80