หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาทำป้ายไวนิล รณรงค์สงกรานต์ขนาด 2.5x1.2 เมตร จำนวน 13 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านพรสวรรค์ (สายบ้านนายเสงี่ยม วงสุรินทร์ - ถนนลาดยางรุ้งวิไล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการสามระบบ ในรูปขยายผล (จัดอบรมคัดแยกขยะ จัดตั้งธนาคารขยะหมู่บ้าน และจัดตั้งศูนย์ (EESH)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]

<< หน้าแรก...     76      77      78      79     (80)