หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม นม ยูเอชที ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 (ปิดเทอม)ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม นม ยูเอชที ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ปิดเทอม)ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม นม ยูเอชที ให้แก่นักเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 6 โรงเรียนสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 (ปิดเทอม)ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง (สายรอบผัง ๑๖) หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง (สายรอบผัง ๑๖) หมู่ที่ ๕ บ้านนิคมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรดินลูกรัง (สาย Box culvert - ถนนลาดยาง ผัง ๖) ตอนที่ ๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเจริญผลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]

   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 80