หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.มะต้อง   จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคลองชลประทานบ้านนายเสบย จันทร์นา ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองแขม หมู่ที่ ๒ บ้านมะต้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.วงฆ้อง   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 2 ธ.ค. 2564
อบต.วัดพริก   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.สมอแข   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ของทะเบียน กล-๗๒๐๔ พล. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๑-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
ทต.หัวรอ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.คันโช้ง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นพล.ถ 30-003 จากสายบ้านหนองกระบากถึงสายบ้านหนองบอน บ้านหนองกระบาก หมู่ที่ 5 ตำบลคันโช้ง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก 2 ธ.ค. 2564
อบต.บึงพระ   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.บึงพระ   ซื้อหมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ (๔๙๙-๖๔-๐๐๓๙) ๔ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2564
อบต.บ่อภาค   จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มเกล้า ปีงบประมาณ 2565 2 ธ.ค. 2564
อบต.บ่อภาค   จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทอดชาติ ปีงบประมาณ 2565 2 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,940