หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว 6041 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 163 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/3/ว 6040 ลว 20 พ.ย. 66 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 93 
ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อบจ., ทน., ทม.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 818 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ พล 0023.3/ว 5996 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5995 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 120 
ขอส่งสรุปผลการดำเนินสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ที่พล 0029.2/5949 ลว 15 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 5987 ลว 17 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 292 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 9 - 10 ที่ พล 0023.3/725 ลว 16 พ.ย. 66 [ 17 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
 
<< หน้าแรก...     5      6      7      8     (9)     10      11      12      13     ....หน้าสุดท้าย >> 1,778