หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก


ศพด.อบต.นิคมพัฒนา  

วัดทุ่งอ้ายโห้  
 
เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา [ 13 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญ [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธ [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภาพไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (ร.10) และตราสัญญลักษณ์พร [ 8 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธี [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยว [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศขอส่งแบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำป้ายไววิลโครงการวัยใสใส่ใจ สุขภาพช่องปาก [ 1 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ในการฝึกทักษะการแปรงฟัน โครงการวั [ 1 ก.ค. 2563 ]