หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ(โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา [ 18 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 41
 


 
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 30
 


 
โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 28
 
 
         


 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา [ 18 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 73
 


 
กิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 70
 


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 82
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 16