หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา [ 18 พ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 41
 


 
กิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]  
อ่าน: 34
 


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 54
 
 
         


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา [ 14 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 47
 


 
โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ปีงบประมาณ 2563 (19 สิงหาคม 2563) [ 24 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 47
 


 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 (ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา) [ 24 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 33
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 16