หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 13.26 น. โดย คุณ นายหัสนัย มั่นประสงค์

ผู้เข้าชม 23 ท่าน