หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ขนาด 200 มิลลิลิตร ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รวม 40 วัน โดยเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 16.00 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 18 ท่าน