หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านนคลองน้ำเย็นคมพัฒนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2563 เวลา 11.59 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 7 ท่าน