หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.55-003 (ถนนสายหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 09.45 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 5 ท่าน