หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอขอบคุุณประชาชนชาวตำบลนิคมพัฒนา ที่ท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๖๔  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอขอบคุณ🙏🙏ประชาชนชาวตำบลนิคมพัฒนาทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ที่ท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาทุกท่านจนทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนถึง ๖๖.๘๕ เปอร์เซ็นต์ 📜
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนถึง ๖๖.๙๒ เปอร์เซ็นต์ 📃

📣📣ผลคะแนนของสมาชิกสภา และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อย่างไม่เป็นทางการ📣📣

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 15.41 น. โดย นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย

ผู้เข้าชม 23 ท่าน