หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง (สายบึงพิง) หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเกลือ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 16.25 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 8 ท่าน