หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 16.00 น. โดย นางสาวภัทธิยา ยาวิเลิง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน