หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตคอนกรีตดสรอมเหล็ก (สายบ้านนางอำนวย อ่ำกร่าง) หมู่ 6 บ้านป่าสัก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 09.11 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 6 ท่าน