หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตคอนกรีตดสรอมเหล็ก (สายทุ่งโปร่ง-ทุ่งใหญ่) ตอนที่ 5 หมู่ 5 บ้านนิคมพัฒนา  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 09.12 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 6 ท่าน