หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเย็น (พร้อมติดตั้ง)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ม.ค. 2564 เวลา 14.15 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 10 ท่าน