หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 11.10 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 8 ท่าน