หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนที่ 2 หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่3  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 10.05 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 6 ท่าน