หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง Box culvert พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ (บริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ จันทขาว) หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญธรรม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลา 11.39 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 17 ท่าน