หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย box culvert-วังหวาย) ตอนที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 09.25 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 2 ท่าน