หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพิน บุญเมือน) หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญธรรม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 09.30 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 2 ท่าน