หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวตามมาตราการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) วันอังคาร ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  
 

      องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวตามมาตราการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๑๗๒๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิต ณ วันอังคาร ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.ย. 2564 เวลา 16.48 น. โดย นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X