หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาในหมู่บ้าน ม.3 บ้านใหม่เจริญธรรม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.ย. 2564 เวลา 11.31 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 7 ท่าน