หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวตามมาตราการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวตามมาตราการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๑๗๒๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิต ณ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2564 เวลา 15.15 น. โดย นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X