หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เชิงรุก (รอบ ๒) วันพุธที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔  
 

วันพุธ ที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ทีมคุณหมอจากทางโรงพยาบาลบางระกำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.นิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) เชิงรุก ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป (เข็ม ๒) และรับ Walk in สำหรับชาวต่างชาติ ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ -  ๕๙ ปี โดยมีผู้มาเข้ารับบริการ จำนวน ๕๘๑ คน (ไม่รวมบุคคลที่ทางคุณหมอออกไปให้บริการที่บ้าน)

🙏🙏และทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาขอขอบคุณ นางฉลวย มากคิด กับ นางสุรัตน์ จันทร์ศรี ที่นำขนมเปียกสาคู จำนวน ๕๐ ชุด มามอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ช่วยเหลือทุกส่วน🙏🙏

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. โดย นางนภัสนันท์ บุญจุ้ย

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/30

ลำดับภาพที่ 2/30

ลำดับภาพที่ 3/30

ลำดับภาพที่ 4/30

ลำดับภาพที่ 5/30

ลำดับภาพที่ 6/30

ลำดับภาพที่ 7/30

ลำดับภาพที่ 8/30

ลำดับภาพที่ 9/30

ลำดับภาพที่ 10/30

ลำดับภาพที่ 11/30

ลำดับภาพที่ 12/30

ลำดับภาพที่ 13/30

ลำดับภาพที่ 14/30

ลำดับภาพที่ 15/30

ลำดับภาพที่ 16/30

ลำดับภาพที่ 17/30

ลำดับภาพที่ 18/30

ลำดับภาพที่ 19/30

ลำดับภาพที่ 20/30

ลำดับภาพที่ 21/30

ลำดับภาพที่ 22/30

ลำดับภาพที่ 23/30

ลำดับภาพที่ 24/30

ลำดับภาพที่ 25/30

ลำดับภาพที่ 26/30

ลำดับภาพที่ 27/30

ลำดับภาพที่ 28/30

ลำดับภาพที่ 29/30

ลำดับภาพที่ 30/30
<<
>>
X