หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้กักตัวตามมาตราการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้กักตัวตามมาตราการควบคุมโรคและป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘/ว ๑๗๒๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๕ ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นเพื่อการดำรงชีวิต ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 17.35 น. โดย คุณ ณัญจีรา ภูแก้ว

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/9

ลำดับภาพที่ 2/9

ลำดับภาพที่ 3/9

ลำดับภาพที่ 4/9

ลำดับภาพที่ 5/9

ลำดับภาพที่ 6/9

ลำดับภาพที่ 7/9

ลำดับภาพที่ 8/9

ลำดับภาพที่ 9/9
<<
>>
X