หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ทำความสะอาดภายในบริเวณ โรงเรียนนิคมบางระกำ ๒ (ราษฏร์บำรุง) ก่อนที่จะเปิดให้บริการเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  
 

     วันเสาร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสมบัติ จิตพินิจ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา) นายณัฐพงศ์ จิตพินิจ (สมาชิกสภาจังหวัด) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนิคมพัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บ้านใหม่เจริญผล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.นิคมพัฒนา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ ๒ (ราษฏร์บำรุง) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณ โรงเรียนนิคมบางระกำ ๒ (ราษฏร์บำรุง) ก่อนที่จะเปิดให้บริการเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่หายจากการรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) เพื่อพักฟื้น ๑๔ วัน ก่อนที่จะกลับสู่บ้าน / ชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อระบาดในครอบครัว / ชุมชน

#ศูนย์พักคอย (Community Isolation) เปิดให้บริการการ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔  เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 16.00 น. โดย คุณ ณัญจีรา ภูแก้ว

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/150

ลำดับภาพที่ 2/150

ลำดับภาพที่ 3/150

ลำดับภาพที่ 4/150

ลำดับภาพที่ 5/150

ลำดับภาพที่ 6/150

ลำดับภาพที่ 7/150

ลำดับภาพที่ 8/150

ลำดับภาพที่ 9/150

ลำดับภาพที่ 10/150

ลำดับภาพที่ 11/150

ลำดับภาพที่ 12/150

ลำดับภาพที่ 13/150

ลำดับภาพที่ 14/150

ลำดับภาพที่ 15/150

ลำดับภาพที่ 16/150

ลำดับภาพที่ 17/150

ลำดับภาพที่ 18/150

ลำดับภาพที่ 19/150

ลำดับภาพที่ 20/150

ลำดับภาพที่ 21/150

ลำดับภาพที่ 22/150

ลำดับภาพที่ 23/150

ลำดับภาพที่ 24/150

ลำดับภาพที่ 25/150

ลำดับภาพที่ 26/150

ลำดับภาพที่ 27/150

ลำดับภาพที่ 28/150

ลำดับภาพที่ 29/150

ลำดับภาพที่ 30/150

ลำดับภาพที่ 31/150

ลำดับภาพที่ 32/150

ลำดับภาพที่ 33/150

ลำดับภาพที่ 34/150

ลำดับภาพที่ 35/150

ลำดับภาพที่ 36/150

ลำดับภาพที่ 37/150

ลำดับภาพที่ 38/150

ลำดับภาพที่ 39/150

ลำดับภาพที่ 40/150

ลำดับภาพที่ 41/150

ลำดับภาพที่ 42/150

ลำดับภาพที่ 43/150

ลำดับภาพที่ 44/150

ลำดับภาพที่ 45/150

ลำดับภาพที่ 46/150

ลำดับภาพที่ 47/150

ลำดับภาพที่ 48/150

ลำดับภาพที่ 49/150

ลำดับภาพที่ 50/150

ลำดับภาพที่ 51/150

ลำดับภาพที่ 52/150

ลำดับภาพที่ 53/150

ลำดับภาพที่ 54/150

ลำดับภาพที่ 55/150

ลำดับภาพที่ 56/150

ลำดับภาพที่ 57/150

ลำดับภาพที่ 58/150

ลำดับภาพที่ 59/150

ลำดับภาพที่ 60/150

ลำดับภาพที่ 61/150

ลำดับภาพที่ 62/150

ลำดับภาพที่ 63/150

ลำดับภาพที่ 64/150

ลำดับภาพที่ 65/150

ลำดับภาพที่ 66/150

ลำดับภาพที่ 67/150

ลำดับภาพที่ 68/150

ลำดับภาพที่ 69/150

ลำดับภาพที่ 70/150

ลำดับภาพที่ 71/150

ลำดับภาพที่ 72/150

ลำดับภาพที่ 73/150

ลำดับภาพที่ 74/150

ลำดับภาพที่ 75/150

ลำดับภาพที่ 76/150

ลำดับภาพที่ 77/150

ลำดับภาพที่ 78/150

ลำดับภาพที่ 79/150

ลำดับภาพที่ 80/150

ลำดับภาพที่ 81/150

ลำดับภาพที่ 82/150

ลำดับภาพที่ 83/150

ลำดับภาพที่ 84/150

ลำดับภาพที่ 85/150

ลำดับภาพที่ 86/150

ลำดับภาพที่ 87/150

ลำดับภาพที่ 88/150

ลำดับภาพที่ 89/150

ลำดับภาพที่ 90/150

ลำดับภาพที่ 91/150

ลำดับภาพที่ 92/150

ลำดับภาพที่ 93/150

ลำดับภาพที่ 94/150

ลำดับภาพที่ 95/150

ลำดับภาพที่ 96/150

ลำดับภาพที่ 97/150

ลำดับภาพที่ 98/150

ลำดับภาพที่ 99/150

ลำดับภาพที่ 100/150

ลำดับภาพที่ 101/150

ลำดับภาพที่ 102/150

ลำดับภาพที่ 103/150

ลำดับภาพที่ 104/150

ลำดับภาพที่ 105/150

ลำดับภาพที่ 106/150

ลำดับภาพที่ 107/150

ลำดับภาพที่ 108/150

ลำดับภาพที่ 109/150

ลำดับภาพที่ 110/150

ลำดับภาพที่ 111/150

ลำดับภาพที่ 112/150

ลำดับภาพที่ 113/150

ลำดับภาพที่ 114/150

ลำดับภาพที่ 115/150

ลำดับภาพที่ 116/150

ลำดับภาพที่ 117/150

ลำดับภาพที่ 118/150

ลำดับภาพที่ 119/150

ลำดับภาพที่ 120/150

ลำดับภาพที่ 121/150

ลำดับภาพที่ 122/150

ลำดับภาพที่ 123/150

ลำดับภาพที่ 124/150

ลำดับภาพที่ 125/150

ลำดับภาพที่ 126/150

ลำดับภาพที่ 127/150

ลำดับภาพที่ 128/150

ลำดับภาพที่ 129/150

ลำดับภาพที่ 130/150

ลำดับภาพที่ 131/150

ลำดับภาพที่ 132/150

ลำดับภาพที่ 133/150

ลำดับภาพที่ 134/150

ลำดับภาพที่ 135/150

ลำดับภาพที่ 136/150

ลำดับภาพที่ 137/150

ลำดับภาพที่ 138/150

ลำดับภาพที่ 139/150

ลำดับภาพที่ 140/150

ลำดับภาพที่ 141/150

ลำดับภาพที่ 142/150

ลำดับภาพที่ 143/150

ลำดับภาพที่ 144/150

ลำดับภาพที่ 145/150

ลำดับภาพที่ 146/150

ลำดับภาพที่ 147/150

ลำดับภาพที่ 148/150

ลำดับภาพที่ 149/150

ลำดับภาพที่ 150/150
<<
>>
X