หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 

 
ประชุมติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕  
 

วันอังคารที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

     นายพัชรพล  มั่นปาน (นายอำเภอบางระกำ) พร้อมด้วยนางสาวเจือทิพย์ รัตนมิ่ง (ท้องถิ่นอำเภอบางระกำ) นางบุญธรรม สุภารัตน์ (พัฒนาการอำเภอบางระกำ) นายวิเชียร มีบุญล้ำ (สาธารณสุขอำเภอบางระกำ) ลงพื้นที่ตามแผนติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีนายสมบัติ  จิตพินิจ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา) พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น/คณะผู้บริหารท้องถิ่น/ประธานสภาท้องถิ่น/รองประธานสภาท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ปลัดอปท./รองปลัดอปท/ผอ.กอง/หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าสำนักปลัดทุกกอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาอุปสรรคการบริหารงานในพื้นที่อำเภอบางระกำ และได้นิเทศการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กระทรวง และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
๑. การเฝ้าระวังลดอุบัติเหตุในช่วง ๗ วันอันตราย (คน ยานพาหนะ ถนน สิ่งแวดล้อม)
๒. สถานการณ์โควิด การจัดศูนย์ CI ในทุกตำบล และการรณรงค์การฉีดวัคซีน เริ่มกระตุ้น
๓. การเฝ้าระวังและดำเนินการไฟป่าหมอกควัน ฝุ่น PM ๒.๕ อัคคีภัยและภัยแล้ง
๔. การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. ตามระเบียบฯ เน้นย้ำการจัดทำป้ายศูนย์ฯ
๕. ลมวาตภัย พายุฤดูร้อน ดำเนินการบูรณาการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนและตรวจเช็คสม่ำเสมอ
๖. การขับเคลื่อนจังหวัดสะอาดการคัดแยกขยะ โดยรณรงค์และจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๗. การขับเคลื่อนขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน เน้นย้ำ ประชาชนที่ตกสำรวจและดำเนินการช่วยเหลือขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรมและลงข้อมูลการช่วยเหลือใน TPMAP
๘. กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) กระตุ้นการออม
๙. โครงการบอกดิน 3 “วาระอำเภอ”
๑๐. การเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่
๑๑. งานประเพณี “ไหว้หลวงอินทร์ กินปลา ชมหมาบางแก้ว”
๑๒. การปฏิบัติงานของข้าราชการ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ในด้านต่างๆ เช่นการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย วินัย การเบิกจ่ายเงินที่ไม่ล่าช้า การมีจิตอาสา บูรณาการความร่วมมือ การจัดทำแผนโครงการที่ชัดเจน และมีความพร้อมในการดำเนินการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2565 เวลา 11.17 น. โดย คุณ นภัสนันท์ เกิดปั้น

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/42

ลำดับภาพที่ 2/42

ลำดับภาพที่ 3/42

ลำดับภาพที่ 4/42

ลำดับภาพที่ 5/42

ลำดับภาพที่ 6/42

ลำดับภาพที่ 7/42

ลำดับภาพที่ 8/42

ลำดับภาพที่ 9/42

ลำดับภาพที่ 10/42

ลำดับภาพที่ 11/42

ลำดับภาพที่ 12/42

ลำดับภาพที่ 13/42

ลำดับภาพที่ 14/42

ลำดับภาพที่ 15/42

ลำดับภาพที่ 16/42

ลำดับภาพที่ 17/42

ลำดับภาพที่ 18/42

ลำดับภาพที่ 19/42

ลำดับภาพที่ 20/42

ลำดับภาพที่ 21/42

ลำดับภาพที่ 22/42

ลำดับภาพที่ 23/42

ลำดับภาพที่ 24/42

ลำดับภาพที่ 25/42

ลำดับภาพที่ 26/42

ลำดับภาพที่ 27/42

ลำดับภาพที่ 28/42

ลำดับภาพที่ 29/42

ลำดับภาพที่ 30/42

ลำดับภาพที่ 31/42

ลำดับภาพที่ 32/42

ลำดับภาพที่ 33/42

ลำดับภาพที่ 34/42

ลำดับภาพที่ 35/42

ลำดับภาพที่ 36/42

ลำดับภาพที่ 37/42

ลำดับภาพที่ 38/42

ลำดับภาพที่ 39/42

ลำดับภาพที่ 40/42

ลำดับภาพที่ 41/42

ลำดับภาพที่ 42/42
<<
>>
X