หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562   11 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ ศพด.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.นิคมพัฒนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   4 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1 ต.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง (สายวังหวาย-หนองจิก) ตอนที่ 1 หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)   18 ก.ย. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กย-2473 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ก.ย. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง กท 4534 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 ก.ย. 2562 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง (สายหลังวัดท่ามะเกลือ - ทุ่งแม่ลับ) หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 ก.ย. 2562 539
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 87