หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำเนาประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำเนาประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   หยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  18 ส.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ....  18 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....  18 ส.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา : ITA  1 มิ.ย. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 – เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  28 พ.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (เพิ่มเติม)  22 เม.ย. 2563 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกเลิกโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  30 มี.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563  3 มี.ค. 2563 31
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11