หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  24 มี.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  23 ก.พ. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564  4 ก.พ. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  2 ก.พ. 2564 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำเนาประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ย. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำเนาประกาศฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  3 พ.ย. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   หยุดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา  18 ส.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ....  18 ส.ค. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....  18 ส.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา : ITA  1 มิ.ย. 2563 24
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12