หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินการรอบ 3 เดือน [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศอนุมัติใช้แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (ปรับปรุงครั้งที่3) [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา รอบ 12 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ.2564รอบ 6เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2      3      4