หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนิคมพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนงานศู [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


เยี่ยมเยือน มอบเงินการศึกษา และติดตามผลการเรียนของ เด็กชายธีวัฌ ทองมั่น ณ โรงเร [ 27 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) วันศุกร์ ที่ ๑๗ มิ [ 17 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ ม [ 15 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 7 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 13 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ มิ [ 8 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 3 

เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

แผนอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ข้อ 4 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทน [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จะเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ.2564 (1 4) [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และการเต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และะการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 ( 1 2 4 ) [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
นโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2