หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การ [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 5 


งานพัฒนาสังคมลงพื้นที่ในการสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภั [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 12 

เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

แผนอื่นๆ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 21 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
หลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (ข้อ 4 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราค่าจ้างและให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทน [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จะเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ.2564 (1 4) [ 6 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และการเต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และะการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 ( 1 2 4 ) [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
นโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 [ 22 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)     2