หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 โครงการ รักษ์น้ำ พื้นป่า ฉลอง ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ ๑๑ [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 31 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ [ 11 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๗ ม [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 24 

เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

คู่มือการปฏิบัติงาน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกำลังกาย [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)