หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

แผนจัดหาพัสดุ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่1 ) [ 17 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤสจิกายน พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำงบปะมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) กองข่าง [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6) สำนักปลัด [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พศ. 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) กองช่าง [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)