หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับที่ 2 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ ก.อบต.พล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และการเต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และะการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานฯ เรื่องการสอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการฯให้ดำรงตำแหน่งสายบริหาร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ ก.อบต.พล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ ก.อบต. การโอนย้ายรับโอน (ฉบับที่13) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)