หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)