หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

แผนการดำเนินงาน
 

 
ประกาศอนุมัติใช้แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 ไตรมาส 1ถึงไตรมาส 3 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 09.56 น. โดย คุณอัจฉรา จันทร์แจ่ม

ผู้เข้าชม 2 ท่าน