หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 


เริ่มนับ วันที่ 4 เม.ย. 2557

รายงานผลการกำกับติดตาม
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานติดตามและประเมินผลแผน 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559–2561) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 19 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 167  
 
  (1)