หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาอยู่ห่างจากอำเภอ บางระกำ เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร โดยมีถนนสายนิคมฯ - หนองตูม ผ่านกลางตำบลและมีถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อ ข้อมูลจำนวนถนนภายในตำบลนิคมพัฒนามีดังนี้

ถนนลาดยาง จำนวน 17 สาย (งบประมาณขององค์การ บริหารส่วนตำบลนิคม-พัฒนา และส่วนราชการอื่น)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 210 สาย (งบประมาณของ องค์การบริหารส่วน-ตำบลนิคม และส่วนราชการอื่น)

ถนนภายในหมู่บ้านยังเป็นลูกรัง 65 %

ถนนภายในหมู่บ้านยังเป็นถนนดินพร้อมลูกรัง 15 %
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลอง จำนวน 4 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น จำนวน 4 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 14 แห่ง

บ่อบาดาลน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง

ประปา จำนวน 10 แห่ง
 
 
 
ทรัพยากรดิน
 
สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินปนทราย ลักษณะของดินคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ทรัพยากรน้ำ
พื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา มีแหล่งน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ แต่การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำส่วนใหญ่ใช้ในพื้นที่การเกษตร ในฤดูฝน ในช่วงฤดูแล้งจะแห้งแล้งเนื่องจากแหล่งน้ำส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขิน ต้องปรับปรุง ขุดลอก เพื่อรักษาแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ แหล่งน้ำที่สำคัญจำแนกได้ ดังนี้
 
คลองท่าโกรก ไหลผ่านหมู่ที่ 7, 8, 9, 10 และหมู่ที่ 1 ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร
 
คลองกรุงกรัก ไหลผ่านหมู่ที่ 6, 2, 4, 5, 9, 10 และหมู่ที่ 1 ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร
 
คลองลำแตงกวา ไหลผ่าน หมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 12 ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร
 
คลองวังชะโอน ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3 และหมู่ที่ 12 ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร