หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

คู่มือประชาชน
 
     

คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
  

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล
  

คู่มือบริการประชาชน
  

คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การออกกำลังกาย
  

คู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
  

คู่มือการปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  

คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์
  

คู่มือการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  

คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
  

คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์
  

การขอใบอนุญาตก่อสร้าง
  

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  

คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
  
(1)