หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 
   
  ชาวตำบลนิคมพัฒนา มีวิถีชีวิตอยู่กันแบบเรียบง่าย มีกันพึ่งพาอาศัยกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแบบเครือญาติ มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ และมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดทั้งหมด จำนวน 14 แห่ง ได้แก่

วัดทุ่งอ้ายโห้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้

วัดปากดง (ผัง 3) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เจริญผล

วัดป่าธรรมชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เจริญผล

วัดบ้านใหม่เจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญธรรม

วัดคลองน้ำเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองคลองน้ำเย็น

วัดศรีมงคลนิมิต (ผัง 15) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา

วัดนิคม (ผัง 16) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา

วัดป่าสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านป่าสัก

วัดท่ามะเกลือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเกลือ

วัดทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่

วัดป่าธารทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านพรสวรรค์

วัดพุทธาจิการามบ้านหนองจิก ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านพรสวรรค์

วัดนิคม ผัง 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านศรีนครินทร์

วัดนิคม ผัง 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านศรีนครินทร์
  มีศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศาลเจ้าพ่อวังหวาย ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่ 9 บ้านพรสวรรค์

และหมู่ที่ 10 บ้านหนองบัวนา

ศาลเจ้าพ่อปู่ดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองคลองน้ำเย็น
 
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เจริญผล

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ำเย็น

โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา

โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเกลือ
  โรงเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านใหม่เจริญธรรม
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมพัฒนา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา
  ศูนย์การศึกษาชุมชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านนิคมพัฒนา
 
 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนามีสถานีอนามัยประจำตำบล
/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

สถานีอนามัยตำบลนิคมพัฒนา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้ ให้บริการ จำนวน 7 หมู่บ้าน

สถานีอนามัยบ้านใหม่เจริญผล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่เจริญผล ให้บริการ จำนวน 6 หมู่บ้าน
 
 
 
 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา มีจุดตรวจประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้ายโห้