หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 099 - 114 92 29
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายต่อศักดิ์ หรสาตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : 087-729 00 99


หัวหน้าสำนักงานปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086 - 9367936


นางสาวมยุรี เมืองแก่น
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 085 - 549 2768


นายบุญเขต ทองแตง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088 - 281 02 10