หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 099-1149229
 
สำนักปลัด
 


นายต่อศักดิ์ หรสาตร์
หัวหน้าสำนักงานปลัด 7
โทร : 087-7290099


นางสาวศิรินทรา ปีวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 086-011629


นางสาวสุกัญญา นาคเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 085-7321887


นางสาวศุภสุตา หอมเนียม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 088-1494332


นางสาวพิสมัย กะสวย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 093-1315478


นางสาวเขมนิฒท์ เกิดเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-9109309


นายณรงค์เดช โตมาก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 084-1296891