หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
นายสมบัติ จิตพินิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
โทร : 099-1149229
 
 


นายบุญเขต ทองแตง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-2810210


นายวิรัตน์ เทียนดำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 064-6453272


นาย ภาณุเดช พันอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 099-2986175


นางสาวภาวนา ราชโทสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 061-2029944


นายกรินทร์ จิ๋วน๊อต
พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 090-4111380


นายวิทูร มากคิด
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 085-6066197


นางสาวบุญญาภา มั่นบัว
คนงาน
โทร : 091-7917646