หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
วัดทุ่งอ้ายโห้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา
1
2
3
 
 


นายภัทร ใจเอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
 
 


นายบุญเขต ทองแตง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสถาพร เกตุมณี
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


นายวิรัตน์ เทียนดำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายสิทธิพล คงดอนทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นาย ภาณุเดช พันอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวภาวนา ราชโทสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวิทูร มากคิด
พนักงานขับรถยนต์